Κατ’ οίκον Νοσηλεία

Η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία δρα υποστηρικτικά στη θεραπεία που έχει προτείνει ο ιατρός.